Godsdienstlessen vanaf groep 3!
slider placeholder
‘Is die mogelijkheid er ook op een openbare school?’, het is een veel gehoorde opmerking die Monique Dikken en Karin Schnoing krijgen als het gaat om het geven van godsdienstonderwijs op hun vier openbare basisscholen. ‘De verbazing is helemaal groot als ouders dan ook nog eens horen dat die mogelijkheid er al is vanaf jonge leeftijd’.
Beiden vormen de directie van de scholengroep Hardenberg waar de openbare basisscholen De Kern, Het Palet, ’t Spectrum en Baalder deel vanuit maken. ‘Tijdens de reguliere lessen maken alle kinderen al kennis met diverse levensovertuigingen en stromingen’, vertelt Monique Dikken. ‘Daarnaast hanteren alle scholen een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling die als een rode draad door de scholen loopt. Onderwerpen als normen en waarden komen hier nadrukkelijk aan de orde’.
Daarnaast bieden de scholen dus wekelijks GVO- en HVO-lessen aan. ‘Ouders kunnen zelf kiezen of ze hier gebruik van willen maken’, vult Karin Schnoing haar collega aan. ‘Het mooie is dat ouders vanaf groep 3 hier al gebruik van kunnen maken en op OBS Baalder zelfs vanaf de kleuters.’

LEVENSVRAGEN

‘De inhoud van GVO-lessen heeft een basis in levensvragen’, vertelt GVO-leerkracht Marleen Boon. ‘Wij rijken iets aan en de kinderen gaan hiermee aan de slag. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van verhalen. Dat kunnen verhalen zijn uit de bijbel, spiegelverhalen, sprookjes, maar ook verhalen uit een andere religie. Maar ook werkvormen met behulp van muziek en drama worden gehanteerd.’
HVO-leerkracht Gwendy Veldhuis geeft aan dat HVO vaak samen te vatten is in één zin. ‘HVO is zeggen wat je denkt en voelt, maar ook luisteren naar wat een ander bedoelt. Tijdens de HVO-lessen worden vaak vragen gesteld waar ze normaal gesproken niet zo over nadenken. Door het beantwoorden van vragen van anderen, gaan kinderen er vaak verder over nadenken en van mening veranderen. ‘
Bij HVO wordt er gewerkt met het HOKE systeem. ‘Dit staat voor herkennen, onderzoeken, kiezen en evalueren. Deze vier aspecten komen bij elk thema terug. Bij dit alles ontdekken kinderen spelenderwijs dat zij daarbij keuzes kunnen maken en leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Het zelf leren ontdekken en ontwikkelen staat centraal, vandaar dat het vorming genoemd wordt, tegenover kennisoverdracht’.

Bekijk hier de filmjes over GVO en HVO op onze scholen >>