Overblijven

De onderwijsstichting Arcade is eindverantwoordelijk voor het overblijven op school. Er worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het overblijven. Iedere school dient te streven naar opgeleide mensen. Op obs de Kern hebben een aantal overblijfkrachten de benodigde certificaten, of hebben een gedeeltelijke scholing gevolgd. De overblijfouders hebben allemaal een verklaring omtrent het gedrag in moeten leveren. Er is iedere dag een leerkracht binnen de school of het terrein aanwezig als aanspreekpunt in noodgevallen.
 
Aan het overblijven zijn kosten verbonden. U kunt een strippenkaart kopen. Deze kaart geldt voor alle kinderen van een gezin. Deze kaarten zijn op school en worden bij gebruik door de overblijfmoeders afgestempeld. Wanneer uw zoon/dochter de strippen bijna op heeft, krijgt hij/zij een briefje mee met het verzoek om een nieuwe overblijfkaart te kopen.

De kaarten kosten      

€27,50        voor 40 strippen

€17,00        voor 20 strippen

€11,50        voor 10 strippen

 
Zonder strippenkaart kost het overblijven 1,50 euro per keer. De kaarten kunnen bij Meester Marcel (leerkracht groep 7/8) gekocht worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (graag voor schooltijd of na schooltijd). Het liefst het gepaste bedrag in een envelop voorzien van de naam van uw kind(eren) en de groep(en).

Voor verdere informatie over het overblijven zie ons protocol op de website.