Ouderraad


De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van activiteiten op school. 
De rol en taken van de OR zijn als volgt samen te vatten:
 
  1. Coördineren en ondersteunen van land- en schoolprojecten;
  2. Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en eventueel schoolreisgeld;
  3. Mobiliseren van hulpouders indien nodig;
  4. Nemen en uitvoeren van initiatieven in het algemene belang van kinderen op school in overleg met de MR en directie. 
 
De OR vergadert zo’n zes keer per jaar. De data van de vergaderingen staan vermeld op de kalender. Indien u een vergadering van de OR wilt bijwonen, kunt u dit vooraf bij een van de leden aangeven. 

Leden van de OR
 
Marijke van de Velde voorzitter OR
Reini Brinks penningmeester OR
Joyce de Lange  
secretaris
Daniëlle van Steenbruggen  lid OR
Abeer Noufal    
lid OR
Stephanie van der Ham lid OR
Leonie Jansen lid OR
Gaby de Rue lid OR