Ouderraad

De leden van de ouderraad zijn:

Dhr. Frank Pieper, voorzitter                                         
Mevr. Marijke van de Velde, secretaris
Mevr. Leonie Jansen, penningmeester.          
Mevr. Lubna Ebrahim, lid
Mevr. Joyce de Lange, lid
Mevr. Ryanne den Ouden, lid       
Mevr. Laura Becker, lid
Mevr. Marloes Grendelman, lid                                          

                                                  
De ouderraad stelt zich ten doel voor de kinderen op school, ouders en verzorgers, een aantal plezierige activiteiten te organiseren. Hierbij trachten wij de band tussen alle leeractiviteiten op school en het “thuis” te versterken.
 
We willen met activiteiten, onze school en het openbaar onderwijs bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen.
Belangen ten aanzien van het welzijn van onze kinderen op school, zullen wij ook onder de aandacht brengen en deze behartigen. U kunt ons daarvoor benaderen.
 
We kunnen dit niet alleen, een aantal activiteiten vragen nu eenmaal om meer handen. We zullen u dan vragen te helpen. Wij rekenen dan op u!
 
Alle extra activiteiten op school voor de kinderen en de ouders m.u.v. de schoolreisjes worden gefinancierd uit de ouderbijdrage die wij jaarlijks van u vragen. Ook zullen er activiteiten (zoals b.v. sponsorlopen) worden georganiseerd die de financiering, indien noodzakelijk, verder ondersteunen.