Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school.


Kinderen van de Kern komen in actie voor Australië    10-01-2020

news_item20200110143600.jpg

Naar aanleiding van het filmpje over de bosbranden in Australië, dat in de les van begrijpend lezen aan bod kwam, willen de kinderen van groep 7 in actie komen. Ze stelden voor om een inzamelingsactie op touw te zetten. De kinderen zijn vol enthousiasme begonnen met het inzamelen van lege flessen, maar willen ook graag een ‘garage sale’ organiseren. Vanuit één van de kinderen kwam naar voren dat ze op de zolder van school veel spullen had zien liggen die niet meer gebruikt worden. Ze stelde voor om dit te verkopen, zodat ze ook dit geld kunnen doneren.
Daarom is iedereen van harte welkom om op woensdag 29 januari van 11.00 uur tot 12.15 uur langs te komen bij onze garage sale. Deze wordt gehouden in de centrale hal van de Matrix.
Mocht u dan nog lege flessen hebben, houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen!

Top


Gezellige kerstmarkt! U komt toch ook?   17-12-2019

news_item20191217110346.jpg
Top