Openbare scholen Hardenberg varen nieuwe koers
slider placeholder
HARDENBERG - “We willen ons als openbare scholen in de stad Hardenberg echt positioneren en laten zien dat wij prachtig openbaar onderwijs bieden.” Het zijn de woorden van Frederique Oolbekkink, directeur van de vier openbare basisscholen uit de stad Hardenberg. Ze staat met haar scholen aan de vooravond van de invoering van een nieuw onderwijsconcept en de start van een nieuwe school. Basisschool Het Palet is bezig aan de laatste weken en na de zomer start in hetzelfde gebouw een nieuwe school onder de naam OBS De Expeditie. Scholengroep Hardenberg wordt, naast de nieuwe school, gevormd door de basisscholen De Kern (Matrix Marslanden), Baalder en ’t Spectrum. “We willen nog meer laten zien dat we uitgaan van de kracht van ieder individueel kind”, vertelt Oolbekkink. “Door de kleinschaligheid, samenwerking en uitgebreide expertise, gaan we straks nog beter inspelen op wat het kind nodig heeft en ons aanbod hierop afstemmen. Hiermee willen we onze kracht laten zien.” Een lang voortraject heeft er uiteindelijk toe geleid dat men in samenspraak met de medewerkers en medezeggenschapsraden van de vier scholen is gekomen tot een nieuwe missie: ‘in verbinding’. Hierbij wordt uitgegaan van welbevinden en betrokkenheid van het kind. “Onze insteek is, dat als deze twee uitgangspunten positief zijn, de ontwikkeling optimaal is. Dit vraagt natuurlijk om sensitieve medewerkers, die goed luisteren, kijken naar het kind en daarop inspelen. We zetten dan ook in op de kwaliteit van onze mensen en kijken goed of nieuwe medewerkers bij ons concept passen.” Deze koerswijziging betekent wel verandering in het organisatiemodel. “We gaan werken met een rijke leeromgeving waarin kinderen veel doen en ervaren. We gaan werken met landen en eilanden. De kinderen worden verdeeld over twee of drie landen (Laagland, Middenland, Hoogland), afhankelijk van de grootte van de school. Per land zijn er iedere dag twee leerkrachten aanwezig, vaak aangevuld met een onderwijsassistent. Zij zijn samen verantwoordelijk. Op deze manier kunnen we ieder kind optimaal bieden wat het nodig heeft.” Daarnaast wordt gewerkt met eilanden. “Op ieder eiland staat een talent centraal, bijvoorbeeld wetenschap & techniek, muziek of rekenen. Vervolgens zorgen we dat kinderen daar op hun eigen niveau en doelgericht aan het werk kunnen. Het is dan ook zeker geen kwestie van vrijheid, blijheid. Wij geven ons onderwijs alleen een andere manier vorm, waardoor kinderen beter betrokken raken en eigen initiatief nemen.” Middels de start van de nieuwe school willen we de koerswijziging extra kracht geven. “OBS De Expeditie onderscheidt zich doordat het een groene school wordt. Dit betekent dat we ook buitenonderwijs gaan aanbieden. Naast het reguliere aanbod zullen projecten rondom ‘Mens & natuur’ worden gevolgd. Voor de uitvoering hebben we buiten veel lesmogelijkheden op deze locatie, onder andere een buitenlokaal. De andere drie scholen gaan hier ook gebruik van maken.”  Foto: ‘Jackie Wolsink Fotografie’.