Missie en visie

 
Motto
 
Missie
·         Wij bieden onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen.
·         Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn onze basiswaarden waarbij plezier belangrijk is.
 
Visie 
In de periode 2015 - 2019 zie je bij ons:
 
Doelen schooljaar 2018 / 2019
·         Ontwikkelen Schoolplan 2019-2023
·         Analyseren (toetsgegevens)
·         Werken in een professionele cultuur
·         Cooperatieve werkvormen inzetten volgens gemaakte afspraak
·         Kindgesprekken voeren en verder uitwerken
·         Invoering Zien!
·         Vervolg organisatieontwikkeling Arcade