Snappet


Op onze school wordt er gewerkt met een chromebook (eigendom van de school). De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken structureel met deze chromebook, de leerlingen van groep 1 t/m 4 werken hier in mindere mate mee. Het is voor de letter- en getalbeleving beter dat ze de schrijfbewegingen maken terwijl ze met de letters/getallen bezig zijn. Deze leerlingen mogen gebruik maken van de chromebookbijvoorbeeld als ze hun eigen taak al af hebben (verrijkings-/herhalingsoefeningen)

Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, woordenschat, spelling, lezen en voor de diverse zaakvakken.
Iedere leerling werkt met een chromebook, waarop de inhoud van de applicaties per vakgebied ontsloten wordt.
Snappet werkt zowel met een omgeving voor de leerling als voor de leerkracht (het zogenaamde ‘dashboard’). De leerkracht kan dus vanaf zijn/haar eigen p.c. overzicht houden op het gemaakte werk van de leerlingen.
Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is. 

Wanneer u nieuwsgierig bent geworden over de werkwijze van de chromebook of Snappet, kom gerust eens binnen kijken!