Over onze school 


Wie zijn wij?

De Kern werkt met een eigen onderwijsconcept. Wij hebben onder andere uitgangspunten van daltononderwijs en ervaringsgericht onderwijs in ons eigen onderwijs verwerkt.
De uitgangspunten van het hedendaagse daltononderwijs: Zelfstandig worden en verantwoording durven nemen zien wij als een goede voorbereiding op maatschappij. Daarnaast zijn de pijlers van het ervaringsgericht onderwijs ook duidelijk waar te nemen. Deze zijn:
Een goede mix van beide uitgangspunten maken obs De Kern bijzonder. In de onderbouw (groep 1 en 2) zullen de kenmerken van het ervaringsgericht onderwijs sterker aanwezig zijn. Oplopend door de leerjaren nemen de kenmerken van het daltononderwijs de overhand. Beide invloeden kunnen echter uitstekend naast elkaar staan. 
 

Hier staan we voor, onderstaande kenmerken vindt u terug bij ons in de groepen

 

Daarnaast