Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Missie van de scholengroep
Scholengroep Hardenberg ‘In verbinding’.
 
Visie van de scholengroep
Vanuit vertrouwen, voorspelbaarheid en enthousiasme ontwikkelen we samen ons onderwijs. Hierbij staan relatie, competentie en autonomie voorop. Vanuit onze passie voor het onderwijs en gedeelde verantwoordelijkheid zorgen we samen voor een sterk pedagogisch en didactisch klimaat in de school, zodat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Vanuit een beredeneerd aanbod en planmatig werken ervaart iedereen in onze school successen die nodig zijn om het leerplezier te vergroten. Onze leerlingen leren samen te werken, werk te plannen en open te staan voor feedback. Hierdoor zijn alle leerlingen eigenaar van hun leerproces. Dit leerproces maken we zichtbaar in het portfolio en bespreken we met ouders en leerlingen.
 
Om bovenstaande waar te maken werken we vanuit 4 kernwaarden:
 
Vertrouwen
Zeggen wat je doet, doen wat je zegt…... Hiermee zijn we voorspelbaar en zorgen we voor vertrouwen en veiligheid. We leren onze leerlingen dat ze vragen mogen stellen en fouten mogen maken, fouten maken is een onderdeel van het leerproces. Voorspelbaarheid is ook zichtbaar in ons dagelijks handelen, we zijn laagdrempelig in het contact met leerlingen en ouders en hanteren dezelfde afspraken.
 
Samen
Vanuit veiligheid en vertrouwen leren onze leerlingen van en met elkaar. Het welbevinden staat voorop, dit is de basis om tot leren te komen. Een goede relatie met elkaar is hiervoor noodzakelijk; leerlingen onderling, leerling en leerkracht en zeker ook ouders en school. Samen maken wij de school! We hebben oog voor elkaar, luisteren naar elkaar, benutten elkaars talenten en iedereen mag zichzelf zijn met respect voor de ander en de omgeving. Vanuit PBS leren we positief gedrag aan en zijn schoolafspraken duidelijk voor iedereen.
 
Ontwikkelen
Ons onderwijs is volop in ontwikkeling. Planmatig handelen staat hierin centraal, waarbij er nadruk wordt gelegd op evaluatie, reflectie en het bijstellen van het aanbod. We maken keuzes op basis van onze visie en stellen onszelf kritische vragen zodat we de juiste dingen gaan en blijven doen. Ook leren wij onze leerlingen een kritische houding aan en leren we ze reflecteren. Hierbij is het belangrijk dat ze leren feedback te geven en te ontvangen.
 
Enthousiasme
Leerplezier en betrokkenheid is van belang om tot leren en ontwikkelen te komen. De betrokkenheid van onze leerlingen wordt gestimuleerd door een passend en gevarieerd aanbod. Onze leerkrachten komen elke dag opnieuw voor de kinderen naar school, zij stralen enthousiasme uit en dit heeft een positieve uitwerking op de schoolbeleving en de ontwikkeling van onze leerlingen.