Overige informatie


Praktische informatie  
Aanmelden
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid
Socials
GGD
Belangrijke contactgegevens


Schoolreis en schoolkamp


Schoolkamp/Schoolreis
Ieder jaar gaan we met de kinderen van Hoogland op schoolkamp, de overige landen gaan op schoolreis naar een passende lokatie qua leeftijd. Jullie ontvangen een betaalverzoek voor het schoolreisje of het schoolkamp van de ouderraad, zijn hier vragen over kunnen jullie contact zoeken met de penningmeester. Een aantal weken voor het schoolkamp/ schoolreisjes ontvangen jullie hier informatie over van de leerkrachten. De data zijn te vinden op de kalender.