Overige informatie


Praktische informatie
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid


Schoolreis en schoolkamp


Schoolkamp/Schoolreis
Ieder jaar gaan we met de kinderen van Hoogland op schoolkamp. De overige landen gaan op schoolreis. Te zijner tijd ontvangt u hier informatie over. De datum is te vinden op de kalender.