Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Positive Behaviour Support (PBS)
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 


Positive Behaviour Support


PBS

Goed gedrag kan je leren!

Binnen onze school maken wij gebruik van PBS (Positive Behavior Support). Dit is een schoolbrede aanpak die gericht is op het stimuleren van een positief klimaat binnen de school. Hierdoor worden gedragsproblemen voorkomen en het leerproces wordt bevorderd. PBS is een aanpak die gebaseerd is op gedeelde waarden en preventief werkt.

PBS is gebaseerd op 5 pijlers: Binnen onze school kennen we drie basiswaarden die centraal staan: respectveiligheid en verantwoordelijkheid
Voorspelbaarheid in gedrag en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag zijn de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Het bieden van een veilig schoolklimaat, waarbij alle participanten met plezier naar onze school komen, vinden wij erg belangrijk. 

Wij vinden het belangrijk dat: