Overige informatie


Praktische informatie  
Aanmelden
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid
Socials
GGD
Belangrijke contactgegevens


Belangrijke contactgegevens


School OBS de Kern Bestuur Onderwijsstichting Arcade
Adres Erve Odinck 3, 7773 DE Hardenberg Post adres Postbus 277, 7770 AG Hardenberg
Tel. 0523-262299 Adres Vechtstraat 5B, 7772 AX Hardenberg
Mail directie@bredeschooldekern.nl Tel. 0523-624330
Website www.bredeschooldekern.nl Mail info@onderwijsstichtingarcade.nl
Vertrouwenspersoon Website www.onderwijsstichtingarcade.nl
Mevr. Lindy Lenfert Landelijke klachtencommissie
Tel. 06-15474067 Adres Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Mail Info@lindylenfert.nl  Website  www.onderwijsgeschillen.nl
SWV PO Veld Vaart & Vecht  
Adres Postbus 277, 7770 AG Hardenberg
Website www.veldvaartenvecht.nl

 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u contact opnemen met:
 
Inspectie Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Tel:                   0900-1113111
Website:          www.onderwijsinspectie.nl