De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
Zorg


Zorg


Passend Onderwijs 
In het kader van Passend onderwijs werken we nauw samen met scholen voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs. We doen dat binnen het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht. Dat zijn alle scholen in de regio Coevorden-Hardenberg-Ommen-Dalfsen. Alle informatie over Passend onderwijs in onze regio is te vinden op www.veldvaartenvecht.nl
  
Zorgplicht 
Onze zorgplicht begint bij de aanmelding van jullie kind. De school onderzoekt de onderwijsbehoeften van het kind en kijkt vervolgens naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Als de school de ondersteuning kan bieden die jullie kind nodig heeft, laat de school het kind toe. Als dat niet het geval is, bekijken we in overleg met ouders welke andere school het best passende onderwijs voor het kind bieden kan. 
 
Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) 
Waar dat in het belang van jullie kind nodig is, vindt, in overleg met jullie, verwijzing plaats naar het SBO of SO. In geval van verwijzing volgt de school een vastgestelde procedure.