De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
Zorg


Zorg


Passend Onderwijs 
In het kader van Passend onderwijs werken we nauw samen met scholen voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs. We doen dat binnen het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht. Dat zijn alle scholen in de regio Coevorden-Hardenberg-Ommen-Dalfsen. Alle informatie over Passend onderwijs in onze regio is te vinden op www.veldvaartenvecht.nl
 
Zorgbreedte(grens) EGO (ervaringsgericht onderwijs)
Het EGO spreekt van zorg bij een kind, als er sprake is van onvoldoende betrokkenheid en/of welbevinden bij één of meerdere ontwikkelingsdomeinen. Het kind is dan niet of onvoldoende in ontwikkeling. De zorgbreedtegrens is bereikt wanneer begeleiders, ondanks alle inspanningen, niet in staat zijn om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen te verhogen. Welbevinden en betrokkenheid staan dus altijd in rechtstreekse verbinding met de cognitieve ontwikkeling. 
 
Zorgplicht 
Zorgplicht begint na de aanmelding van uw kind. De school onderzoekt de onderwijsbehoeften van uw kind en kijkt vervolgens naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Als de school de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, laat de school het kind toe. Als dat niet het geval is, bekijken we in overleg met u welke andere school het best passende onderwijs voor uw kind biedt. 
 
Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) 
Waar het in het belang van uw kind nodig is, vindt, in overleg met u, verwijzing plaats naar het SBO of SO. In geval van verwijzing volgt de school een vastgestelde procedure. Hierbij staat een toelaatbaarheidsverklaring centraal, die onder meer is gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen.