Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

Gescheiden ouders/voogdij


Onze school hanteert een  protocol ‘Communicatie met gescheiden ouders’ en ‘Communicatie in geval van ondertoezichtstelling – voogdijmaatregel’. 

Klik hier voor het protocol >>