Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Klachtenregeling


Wij doen ons best om een goede onderwijsorganisatie en een goede school te zijn. Desondanks er kunnen situaties zijn, waarover u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij kunnen dan zo snel mogelijk met u hierover praten. Samen met u kunnen we daarna op zoek gaan naar een passende oplossing.

Bekijk hier onze klachtengregeling >>

Aanspreekpunt namens onze school is Marle Kempees: mkempees@sg-owsa.nl
Marle is tevens contactpersoon namens de scholengroep.

Vertrouwenspersoon voor Onderwijsstichting Arcade is Lindy Lentfert - tel. 06-15474067 - info@lindylenfert.nl