Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


Regels en routines:
1. We werken aan een fijne sfeer waarbij iedereen zich thuis kan voelen.
2. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
3. We gaan met respect met elkaar en elkaars spullen om.
4. We zoeken zelf en met elkaar naar oplossingen voor probleem. 

Inval
Arcade werkt met een vaste pool aan invalkrachten. Er is één invalkracht die fulltime beschikbaar is voor ziektevervanging voor de scholengroep Hardenberg. Zij is volgens rooster op de scholen aanwezig als ze geen andere vervangingen hoeft in te vullen. De vaste invalleerkracht is op dit moment niet bekend.


TOP Drenthe
Samen met negen andere  schoolbesturen (openbaar primair onderwijs) in de regio Drenthe en Overijssel werken we samen op het gebied van inval en mobiliteit. Dit doen we onder de naam TOP Drenthe.