Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

School


Regels en routines:
1. We werken aan een fijne sfeer waarbij iedereen zich thuis kan voelen.
2. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
3. We gaan met respect met elkaar en elkaars spullen om.
4. We zoeken zelf en met elkaar naar oplossingen voor probleem 

Inval
Arcade werkt met een vaste pool aan invalkrachten. Er is één invalkracht die fulltime beschikbaar is voor ziektevervanging voor de scholengroep Hardenberg. Zij is volgens rooster op de scholen aanwezig als ze geen andere vervangingen hoeft in te vullen. De vaste invalleerkracht is: Monique Boer.