Overige informatie


Praktische informatie  
Aanmelden
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid
Socials
GGD
Belangrijke contactgegevens


Aanmelden


Aanmelden nieuwe kinderen

Geïnteresseerde ouders kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding, waarbij jullie kind uiteraard ook van harte welkom is. Daarna is het mogelijk om jullie kind aan te melden via het (digitale) inschrijfformulier. Er wordt aan de hand van het school ondersteuningsprofiel bekeken of de school aan de onderwijsbehoefte van jullie kind kan voldoen. Meer informatie over het aannamebeleid vinden jullie in het document ‘aannamebeleid’ op de website. Hier vinden jullie ook het school ondersteuningsprofiel. 
Voor zij-instromers, dus kinderen die van een andere school komen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing, geldt hetzelfde aannamebeleid. Daar hoort de toevoeging bij dat voor plaatsing altijd contact opgenomen wordt met de huidige school, na goedkeuring van ouders. Daarna bepaalt het zorgteam of een kind geplaatst kan worden binnen de bestaande zorgbreedte van de groep. Na plaatsing stuurt de vorige school een onderwijskundig rapport met alle relevante gegevens naar de school. 
 

Procedure na toelating
Kinderen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, mogen in overleg met ouders op hun verjaardag of 1 dag later starten. Dit wordt afgestemd in het contact wat leerkrachten altijd hebben met de ouders. De leerkracht neemt ongeveer zes weken voor de 4e verjaardag contact op met de ouders. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de dagdelen die het kind, indien wenselijk, mag komen wennen. Bij zij-instromers, dus kinderen die van een andere school komen, wordt in afstemming tussen ouders, leerkrachten en intern begeleider bepaald wat de eerste schooldag zal zijn.