Laagland
Annette Schoemaker, Romy Veenstra, Suze Meijer, Sonja Muskee


Inloop
slider placeholder
We starten de ochtend meestal met een inloop. Dit betekent dat de kinderen zodra ze op school zijn direct aan de slag kunnen. Groep 3 gaat lekker met de weektaak bezig en groep 1-2 kiest een spel, puzzel, opdracht uit de kasten, of kijkt wat er verder klaar is gelegd door de leerkrachten. Soms wil een kind uit groep 1-2 eens met groep 3 mee kijken of doen. Dit kan heel mooi tijdens de inloop! Hier een paar foto's die een idee geven van hoe onze inloop eruit ziet.