Groep 1/2
Barbera Prins, Mirjam Nakken

Informatie
 

Dag/weekritme

De kinderen starten alle dagen, behalve de dinsdag, aan een tafeltje.
Er ligt dan of materiaal op de tafel of ze mogen zelf kiezen. De kinderen gaan daar zelfstandig mee aan het werk en worden waar nodig begeleid.
Daarna gaan de kinderen in de kring en worden er 2 hulpjes getoverd. De hulpjes mogen de hele dag naast de juf zitten en mogen allerlei taakjes doen. En niet onbelangrijk, ze hebben ook als eerste keus bij het werken/spelen.

In de kring wordt er uitgezocht welke dag het vandaag is, welke datum erbij hoort en wat voor weer we hebben.
Op het bord wordt de planning weergegeven door middel van dagritmekaarten. De kinderen kunnen precies zien wat er wanneer gaat gebeuren. We hebben meerdere kringactiviteiten op een dag. Hierbij valt te denken aan engels, taal, rekenen en luistervaardigheden.

Elke week hebben de kinderen taakjes die ze moeten maken. Groep 1 heeft 1 taak en groep 2 heeft 2 taken.
Deze taken kunnen ze inplannen op het digibord, daarnaast kiezen ze ook hierop waar ze gaan spelen.
Taakjes kunnen bestaan uit werkbladen, knutselwerkjes, een bladzijde uit het schrijfschrift, tekenschrift etc.
 

Gym

De kinderen hebben op dinsdag en donderdag gym.
Op dinsdag direct om 08.30 uur in het speellokaal beneden met de groepsleerkracht.
Op donderdag gaan ze om 13.15 uur naar de gymzaal boven en hebben ze gym van de gymdocent, meester Ronald. We beginnen om 13.05 met omkleden.
Alle kinderen hebben eigen gymkleren en schoenen. De gymtas blijft op school en gaat elke vakantie mee naar huis zodat de gymkleren gewassen kunnen worden.
 
 

Fruitdagen/schoolfruit

Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn onze fruitdagen!
Koekjes blijven dan in de tas.

 

Speelgoeddagen

Op maandag en woensdag mogen de kinderen iets meenemen van thuis om in de klas te laten zien en er over te vertellen. 

 
Sloffen
Zo gauw de dichte schoenen weer aangaan naar school dragen de kinderen sloffen in de klas. In de gang staat onze 'sloffenkast' hier kunnen de sloffen staan. Sloffen worden van thuis meegenomen.

 
Overblijven
Het is mogelijk dat de kinderen tussen de middag een broodje op school eten. Er kan per keer betaald worden maar een strippenkaart is voordeliger. Deze kan gekocht worden bij meester Marcel, leerkracht van groep 8.
 

Contactmomenten

Op het moment dat een kind een paar weken bij ons volledig meedraait in de klas worden ouders uitgenodigd voor een omgekeerd 10-minutengesprek. U als ouder krijgt dan de mogelijkheid om te vertellen over uw kind.
Voortgangsgesprekken zijn in november en in maart. Er is altijd de mogelijkheid om in de tussenliggende periodes een gesprek aan te vragen voor na schooltijd.