Groep 3/4
Illse Pool, Angela Smit

Algemene informatie


De schoolweek
De leerlingen beginnen iedere dag met (stil)lezen. Na het stillezen nemen we de dag door en beginnen we met de lessen.
In groep 3 zijn we 's morgens vooral bezig met lezen en rekenen. In groep 4 zijn we in de ochtend vooral bezig met de vakken: rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen.  Groep 3 werkt met een planbord en in groep 4 werken de kinderen met een weektaak.
In de middag doen we vaak schrijven, lezen en creatieve vakken.

Gym
Iedere dinsdagochtend en donderdagochtend hebben wij gym, deze lessen worden gegeven door meester Jeroen. 
De leerlingen zorgen voor eigen gymkleren en gymschoenen.

HVO/ GVO
Iedere maandag gaan alle leerlingen naar de lessen van HVO of GVO.
Deze lessen vinden 's middags plaats en worden gegeven door vakleerkrachten.

Fruitdagen
Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij fruitdagen op school.
De koekjes blijven dan in de tas.

Overblijven
Het is mogelijk dat de kinderen tussen de middag een broodje op school eten.
Er kan per keer betaald worden maar een strippenkaart is voordeliger. Deze strippenkaart
kan worden gekocht bij meester Marcel, de leerkracht van groep 8.

Sloffen
Zo gauw de dichte schoenen weer aangaan, dragen de kinderen sloffen in de klas. De sloffen worden van thuis meegenomen.

Contactmomenten
In september worden de (nieuwe) ouders uitgenodigd voor een omgekeerd 10-minutengesprek. Als ouder krijgt u tijdens dit gesprek de mogelijkheid om te vertellen over uw kind. De voortgangsgesprekken vinden plaats in november en maart. Mocht er tussentijds iets zijn,
is er altijd de mogelijkheid een gesprek aan te vragen voor na schooltijd.

Speelgoeddag
Op vrijdag hebben wij speelgoeddag in groep 3/4. De kinderen mogen deze dag iets meenemen van huis en laten zien op school. Aan het einde van de ochtend is er gelegenheid om er mee te spelen. Het meenemen van speelgoed is wel op eigen risico, neem dus liever ook geen dure/waardevolle spullen mee.